• 021-40335742
  • 021-40333076
  •  09126852574
  • info@kahrobameghnatis.com

         

Mobile menu

واحد تحقیق و توسعه

ایجاد واحد تحقیق و توسعه

شرکت کهربا مغناطیس جزء معدود شرکت مغناطیسی درایران است که دارای واحد تحقیق و توسعه می باشد و با افتخار در حال تحقیق برروی دستگاه demagentizer وleave and art می باشد امید است در آینده نزدیک این دستگاه هارا برای اولین بار درایران در اختیار مشتریان عزیز قراردهد