• 021-40335742
  • 021-40333076
  •  09126852574
  • info@kahrobameghnatis.com

         

Mobile menu

صنایع غذایی

 

 

 

 نقش مگنت در صنایع غذایی کشور ، نقشی مهم و تاثیر گذار است. با توجه به استانداردهای موجود در کارخانجات تولید مواد غذایی و اهمیت حذف ذرات و ناخالصی های موجود در مواد اولیه ، کارخانجات تولیدی بر آن شده اند که با نصب انواع مگنت در خطوط انتقال مواد از ورود انواع براده آهنی به محصول نهایی جلوگیری نمایند.

این مجموعه نیز با این هدف پا به این عرصه از صنعت کشور گذاشته و توانسته با تولید تجهیزات مورد نیاز صنایع مذکور نیاز کارخانجات را برآورده نماید.